היי שלחתי את השאלה מקודם ולא היה תשובה
 
 
היי שלחתי את השאלה מקודם ולא היה תשובה
ירין
02/06/2021 19:13:37אני חייב עזרה בשאלה הזאת. תודה רבה מעריך מאודד

קבצים מקושרים:
הוספת תגובה
רשימת התגובותמחברתאריך
     אנליטית - פקרוןעמוס03/06 10:20:05


 
אנליטית - פקרון
עמוס
03/06/2021 10:20:05


ירין שלום רב,


להלן הסבר על הפתרון. אם תרצה קובץ מפורט כולל שרטוט. תרשום ואעלה אותו לתגובה

B משותפת ל-AB ול-BD. נמצא את שיעוריה על ידי השוואת משוואות AB ו-BD 
y=2x,  y=-3x+15

נקבל ששיעורי B הם x=3 , y=6

נתון ש-D נמצאת על ציר x לכן שיעור ה-y שלה 0. כדי למצוא את שיעור ה-x נשתמש בעובדה שהיא יושבת על האלכסון BD שמשוואתו נתונה y=-3x+15 
נקבל ששיעור ה-x שלה הוא 5

CD מקביל ל-AB לכן גם שיפועו שווה ל-2 כשיפוע  AB
צורת משוואתו y=2x+b
CD עובר דרך הנקודה D את שיעוריה כבר מצאנו 5,0
נציב במקום x ובמקום y את x=-5 y=0 ונקבל b=-1 משוואת CD היא
y=2x-10

סעיף ב:
מגיאומטריה אתה יודע שאפשר לחשב את שטח המשולש על ידי מחצית מכפלת האלכסונים. בנוסף האלכסונים בריבוע שווים זה לזה. מספיק שנמצא
את אורך אחד מהם, נניח BD.מדוע בחרתי? יש לנו כבר את שיעורי B  ושיעורי D
את אורך BD נוכל לחשב לפי נוסחת המרחק בין נקודות שאתה מכיר.
נקבל
BD^2=40
ולכן אורך BD הוא שורש ריבועי 40 יחידות אורך

מכאן ששטח הריבוע הוא מחצית מכפלת האלכסונים AB ו-CD:

Sׂׂ(ABCDׁ)=0.5*ACָBD=0.5* 40^0.5 * 10^0.5= 0.5*40=20

שטח הריבוע הוא 20 יח"ש
    40^0.5  - שורש ריבועי של 40

בברכה
     עמוס
amos_s12@zahav.net.il
הוספת תגובהשליחת משוב על העיצוב החדש של האתר

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015