משוואות גיל
 
 
משוואות גיל
שירה
14/09/2020 19:01:15דני גדול מנדב בשלוש שנים לפני 9 'נים היה בגיל של דני גדול פי 4 מבדיל של נדב מה סכום הגילאים של שניהםהוספת תגובהשליחת משוב על העיצוב החדש של האתר

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015