סטיית תקן
 
 
סטיית תקן
גכגכ
18/01/2020 19:23:08

בס"ד

1. ידוע, כי ממוצעהציונים בבחינת הבגרות בלשון 5 יחידות לימוד הוא 72. הד"ר אבשלום קור טוען כי

    בעקבות קורס ההכנה האינטרנטי שפיתח הציוןהממוצע במבחן יהיה גבוה יותר. לשם בדיקת השערתו

    הוא דגם 10 תלמידים, נתן להם לצפות בקורסההכנה האינטרנטי שפיתח ומצא כי ממוצע הציונים שלהם

    בבגרות במתמטיקה היה 76 עם סטיית תקן 4.

    א. בדקו את השערתו של הד"ר אבשלום קור ברמתמובהקות של 0.05.

    ב. מה הייתה מסקנתכם לסעיף א' אילו הד"ראבשלום קור היה בודק את השערתו ברמת מובהקות

        של 0.01?

 

2.חוקר פיתח תרופה חדשה להפחתת רמת החרדה של סטודנטים. לשם בדיקת יעילותה הוא דגם 10

    סטודנטים חרדתיים, נתן להם את התרופה ומצא אתהתוצאות הבאות:

חרדה אחרי

תרופה (y)

חרדה לפני התרופה (x)

מס"ד

2

9

1

4

8

2

5

5

3

5

10

4

4

6

5

5

9

6

3

8

7

2

7

8

6

8

9

4

10

10

 

    א. בדקו, ברמת מובהקות של 0.05 את ההשערה כיהתרופה מפחיתה את חרדתם של סטודנטים.

    ב. מה הייתה מסקנתכם לסעיף א' לו רמתהמובהקות שהיינו לוקחים הייתה 0.01?
הוספת תגובהשליחת משוב על העיצוב החדש של האתר

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015