חידה
 
 
חידה
אנדי
18/09/2019 18:58:57


מבין המספרים שלהלן סמנו את המספרים שיכולים להיות סכומם של ארבעה מספרים עוקבים והסבירו 
102, 75, 26, 1000, 28

כתבו לכל סכום את ארבעת המספרים העוקבים המתאימים לו


תוכלו לעזור לי בזה?


הוספת תגובה
רשימת התגובותמחברתאריך
     תגובה: חידהעמוס19/09 08:36:24


 
תגובה: חידה
עמוס
19/09/2019 08:36:24


שלום רב,

נסמן את המספר הראשון ב-n כאשר n שלםהשני העוקב לו n+1

השלישי העוקב לו n+2

הרביעי העוקב לו n+3

סכומם של ארבעת המספרים:
n+n+1+n+2+n+3=4n+6

נשווה את הביטוי הזה לכל אחד מן המספרים הנ"ל
4n+6=102, 4n=96, n=24
המספרים:
24,25,26,27

4n+6=75, 4n=69' n=17.25
69 אינו מתחלק בלי שארית ב-4(n שלם)  ולכן 75 אינו יכול להיות סכום של 4 מספרים עוקבים
4n+6=26, 4n=20, n=5
המספרים:
5,6,7,8

4n+6=1000, 4n=994,n=248.5
994 אינו מתחלק בלי שארית ב-4 ולכן 1000 אינו יכול להיות סכום של 4  מספרים עוקבים

4n+6=28,4n=22,n=10.5


22 אינו מתחלק בלי שארית ב-4 ולכן 28 אינו יכול להיות סכום של 4 מספרים עוקבים


 102, 26 מכאן  המספרים הם   

בברכה

עמוס
amos_s12@zahav.net.ilהוספת תגובהשליחת משוב על העיצוב החדש של האתר

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015