שאלות כלליות
 
 
שאלות כלליות
יובל
10/09/2019 14:35:02בבקשה תעזרו לי אני ממש חייבת ואם לא אני מקבלת אפס בכל העבודהה בבקשהה

קבצים מקושרים:
הוספת תגובה
רשימת התגובותמחברתאריך
     תשובה לשאלה 1עמוס10/09 21:48:38
     פתרון שאלה 2עמוס11/09 09:28:50
          תגובה: פתרון שאלה 2יובל11/09 15:22:22
     תשובות לשאלות 3 ו-4עמוס12/09 08:42:56
          תגובה: תשובות לשאלות 3 ו-4יובל12/09 14:47:24


 
תשובה לשאלה 1
עמוס
10/09/2019 21:48:38


יובל שלום רב,

   לקחו תיבה שמימדיה 5X8X25 ס"מ - נפחה 1000 סמ"ק. מתיכים אותה לקוביה. חשוב לזכור שהנפח אינו משתנה. נפח הקוביה נשאר 1000 סמ"ק.

הנפח הינו אורך הצלע בשלישית ששווה ל-1000 סמ"ק

מכאן שאורך הצלע 10 ס"מ

בברכה
עמוס
amos_s12@zahav.net.il
הוספת תגובה
 
פתרון שאלה 2
עמוס
11/09/2019 09:28:50


שלום רב,

   כמו שאת יודעת אחת מנוסחאות חישוב שטח המשולש זב מחצית מכפלת הצלע בגובה היורד אליה.

   ננסה לבדוק לפי נתוני השאלה אם ניתן לחשב את אורך הצלע BC ואת  אורך  הגובה היורד אליה

BC נמצאת על ציר x לכן נוכל לחשב את אורכה לפי שיעורי ה-x של B ושל C - ההפרש ביניהם
BC=Cx-Bx=6-1=5

אורך הגובה היורד אליה  וא המרחק בין A לבין הצלע. מרחק זה הוא שיעור ה-y    של A שלפי הנתון הוא 9

מכאן שהשטח של המשולש הינו:

0.5*5*9=22.5

בברכה
    עמוסהוספת תגובה
 
תגובה: פתרון שאלה 2
יובל
11/09/2019 15:22:22תודה רבה לך !!הוספת תגובה
 
תשובות לשאלות 3 ו-4
עמוס
12/09/2019 08:42:56


תשובה לשאלה 3
נפתור את השאלה תוך הסתמכות על נוסחת שטח המקבילית: אורך הצלע כפול אורך הגובה היורד אליה.
אם אורך הצלע הוא 12 ס"מ ואורך הגובה היורד אליה 5 ס"מ הרי שטחה 60 סמ"ר. 12 ס"מ כפול 5 ס"מ

אותו שטח ישאר אם נסתכל על הצלע שאורכה 6 ס"מ ואורך הגובה היורד אליה h.
נקבל את המשוואה:
6*h=60
h=10ס"מ
מכאן שאורך הגובה היורד לצלע הזאת הוא 10 ס"מ

אם נשתמש באותיות ואורך הצלע האחרת הוא b ס"מ ולאו דווקא 6 ס"מ, שוב השטח שאליו משווים את מכפלת הצלע בגובה היורד אליה נשאר 60 סמ"ר
נקבל שוב את המשוואה:
b*h=60
h=60/b
וזה הביטוי האלגברי המייצג את אורך הגובה לאותה צלע

תשובה לשאלה 4

קוטר המעגל שאורכו d נמצא על ציר ה-x לכן אורכו שווה להפרש שיעורי ה-x של הנקודות A ו-B הנמצאות על שפתו

d=Bx-Ax=7-(-3)=10

אורך הקוטר 10 יחידות אורך

הרדיוס שווה למחצית הקוטר ולכן אורכו 5 יחידות אורך

היקף המעגל מחושב לפי הנוסחא שאת מכירה: 2 פיא כפול אורך הרדיוס כלומר 10 כפול פיא יחידות אורך

בברכה,

   עמוס

amos_s12@zahav.net.il
הוספת תגובה
 
תגובה: תשובות לשאלות 3 ו-4
יובל
12/09/2019 14:47:24ווואו .. תודה רבה !הוספת תגובהשליחת משוב על העיצוב החדש של האתר

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015