שטח עיגול
 
שאלה זו נעולה לכתיבה, וניתנת לצפייה בלבד
 
שטח עיגול
צוות האתר
20/06/2019 12:57:20


מצורף קובץ
קבצים מקושרים:


רשימת התגובותמחברתאריך
תשובה: שטח עיגולצוות האתר20/06 12:58:07


 
תשובה: שטח עיגול
צוות האתר
20/06/2019 12:58:07


שלום
מצורף קובץ עם הנחיות לפתרון
קבצים מקושרים:

answer.docx

שליחת משוב על העיצוב החדש של האתר

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015