penpal - חבר לעט
הוספת הודעה חדשה
 

בפורום הזה, ניתן להתאמן בכתיבה באנגלית דרך התכתבות עם סטודנטיות.
מי שרוצה שיסמנו טעויות באנגלית, יש לציין את זה בסוף המכתב.

 כותרת מאת מס' תגובות תגובה אחרונה
לא נמצאו הודעות

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016