ברוכים הבאים לאתר עזרשת אנגלית.
ניתן לשלוח שאלות על דקדוק או ספרות אנגלית, לחפש תשובות במאגר שאלות או רשימת כללי דקדוק, או להתכתב עם חבר לעט באנגלית דרך הקישורים למעלה.

Word of the Week


endeavor

(v) try hard to do or achieve something, (n) an attempt to achieve a goal
פועל- נסה, התאמץ\ שם עצם- מאמץ, ניסיון
The school endeavors to teach students to be good citizens.

Phrase of the Week


call it a day

meaning: to stop doing something, especially working
הפסיק לעבוד כעת
We've finished cleaning the kitchen. Let's call it a day.

Song of the Week

Stand By Me

By Ben E. King© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016